Σέλευκος ΕΠΕ - Ασφαλιστικό Πρακτορείο 210 807 9936
Μενού

Ασφάλεια Υγείας

Ασφάλεια Υγείας

Πέρα και πάνω απ’ όλα τα ανθρώπινα αγαθά υπάρχει ένα και είναι το πολυτιμότερο. Η υγεία. Η προστασία λοιπόν της υγείας μας αλλά και της οικογένειας μας είναι υψίστης σημασίας κυρίως την περίοδο που διανύουμε κατά την όποια οι υπηρεσίες των δημοσίων ασφαλιστικών οργανισμών κρίνονται ανεπαρκείς . Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και καλύτερη διαχείριση κόστους. Τα προγράμματα ασφαλείας υγείας καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας της υγείας σας, είτε πρόκειται για έναν έλεγχο ρουτίνας είτε για την νοσηλεία. Η ασφάλεια υγείας της εταιρείας μας παρέχει μέσω μεγάλων αξιόπιστων και εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων, υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες σε εσάς και την οικογένεια σας.
Ασφάλεια Υγείας
Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα Υγείας της ΣΕΛΕΥΚΟΣ ΕΠΕ εξασφαλίζετε:
  • Ασφάλιση που μπορεί να σας συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής σας
  • Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας και ειδικά προνόμια σε περίπτωση νοσηλείας στα Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  • Επιλογή θέσης νοσηλείας ανάλογα με το πρόγραμμα της επιλογής σας
  • Ασφάλιση και των αγαπημένων σας προσώπων, συζύγου και παιδιών, με τα ίδια προνόμια και παροχές
  • Συμπληρωματική λειτουργία με δημόσιο φορέα και οποιοδήποτε ομαδικό ασφαλιστήριο
  • Πρόσθετες Υπηρεσίες Υγείας μέσω Δικτύου Ιατρών, Δικτύου Οδοντιατρείων, Δικτύου Διαγνωστικών Κέντρων, Συνεργασιών με νοσοκομεία, για τους κατόχους προγράμματος ασφάλισης υγείας το οποίο καλύπτει και έξοδα εξωνοσοκομειακών διαγνωστικών εξετάσεων


Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα Ασφάλειας Υγείας που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.