Σέλευκος ΕΠΕ - Ασφαλιστικό Πρακτορείο 210 807 9936
Μενού

Ασφάλεια Υγείας

Νομική Προστασία

Η ασφάλιση Νομικής Προστασίας συνιστάται στην συμβατική δέσμευση για την πληρωμή των εξόδων αμοιβών δικηγόρου, δικαστικού επιμελητή κλπ καθώς και την παροχή άλλων υπηρεσιών, που απορρέουν από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Απαραίτητη περισσότερο από ποτέ έχει γίνει η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σήμερα.
Νομική Προστασία
Η ΣΕΛΕΥΚΟΣ ΕΠΕ σας προσφέρει ασφαλιστικά προγράμματα νομικής προστασίας τα όποια διασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη την ώρα που υπάρχει ανάγκη. Σήμερα που η οικονομική κρίση έχει επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην οικονομική μας κατάσταση, η ανάγκη για αποτελεσματική πρόσβαση στο δίκαιο έχει καταστεί παραπάνω από επιτακτική.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί το Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.