Σέλευκος ΕΠΕ - Ασφαλιστικό Πρακτορείο 210 807 9936
Μενού

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος εξασφαλίζει οικονομική στήριξη σε εσάς και την οικογένειά σας στις περιπτώσεις θανάτου, μόνιμης ολικής ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα, πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα, καθώς και δαπάνες περίθαλψης εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας, με βάση τα ανώτατα όρια που προβλέπονται.
Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος
Η Ασφάλεια Προσωπικού Ατυχήματος σας καλύπτει οικονομικά και αποτελεσματικά, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, ιατρικές εξετάσεις, δεσμεύσεις ή περιορισμούς.

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος προσφέρει βασικές και προαιρετικές καλύψεις. Εσείς διαμορφώνετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό σας. Συμπληρώνετε τις βασικές καλύψεις με όποιες προαιρετικές καλύψεις χρειάζεστε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα Ασφάλειας Προσωπικού Ατυχήματος που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.