Σέλευκος ΕΠΕ - Ασφαλιστικό Πρακτορείο 210 807 9936
Μενού

Ασφάλεια Σοβαρής Ασθένειας

Ασφάλεια Σοβαρής Ασθένειας

Ενώ τα νοσοκομειακά προγράμματα καλύπτουν όλα τα έξοδα μέσα στο νοσοκομείο, τα προγράμματα σοβαρών ασθενειών δίνουν ένα επίδομα - εφάπαξ ή σε δόσεις - ανεξαρτήτως του αν έγιναν έξοδα νοσηλείας ή όχι.

Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, τα έξοδα που προκύπτουν μετά από μια σοβαρή ασθένεια δεν περιορίζονται στο κόστος νοσηλείας. Ένας άνθρωπος που υποφέρει εξαιτίας ενός τέτοιου περιστατικού, μπορεί να χρειαστεί πολλά χρήματα για να συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια.

Ασφάλεια Σοβαρής Ασθένειας
Ταυτόχρονα, η οικογένειά του επιβαρύνεται υπέρμετρα λόγω της ανικανότητας πλέον του παθόντος να παράγει εισόδημα. Μια τέτοια περίπτωση γίνεται φανερό ότι μπορεί να φέρει σε αδιέξοδο μια μέση οικογένεια, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης οικονομικής κρίσης. Τα χρέη μπορεί να συσσωρευτούν και το επιπρόσθετο οικονομικό άγχος να ταλαιπωρήσει επιπλέον την οικογένεια, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει και ψυχολογικά τον ασθενή, με αποτέλεσμα την επιδείνωση ή την παρεμπόδιση της βελτίωσης της υγείας του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα Ασφάλειας Σοβαρής Ασθένειας που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.